Versiones inglesas de canciones francesas, y viceversa

An de snou frai and de colei grei Chicago mun beby beibi Charlis morlis de In the guetto (In the guetooo) An de jar mama crai Cosinifi guan sido sido ni modrili yian grin monfi in de gue e to Pipol yon ondre tain de chili jil pija E jil grou yon gui yon man dei … Hay una enigmática […]